#På svenska

Fyra steg till karriärplanering

Har du någonsin plötsligt förstått att du gått miste om en chans att lära dig något som skulle vara till nytta för din karriär? Med hjälp av karriärplanering kan du lära dig att bättre identifiera olika chanser och gripa dem i rätt ögonblick. Målet med karriärplaneringen

JATKA LUKEMISTA

Vad då karriär?

En karriär är en kedja av olika arbetsuppgifter och erfarenheter av arbetslivet. Var och en av oss har en unik och individuell karriär. Gör upp en skiss över din professionella inriktning och utveckla dina tankar om din karriär med hjälp av försök och frågor. Det kallas för karriärpl

JATKA LUKEMISTA

Det viktigaste om CV:t

Ditt CV är ett av dina viktigaste redskap när du söker jobb. Ett bra CV är ett dokument som du skräddarsytt för det arbete som du söker. Med CV:t berättar du om din relevanta arbetserfarenhet och kompetens. Vi samlade in svar på de vanligaste frågorna om CV:t.

Vad är syftet

JATKA LUKEMISTA

Hur framskrider rekryteringen?

När CV:t och ansökan har finslipats och skickats in, ligger bollen hos arbetsgivarna. Färden från ansökan till intervju kan verka lång, men situationen blir enklare när man förstår vad som händer hos företaget. Vi har sammanställt några frågor om hur rekryteringen framskrider. De besva

JATKA LUKEMISTA

Arbetsavtal

När du har blivit erbjuden ett nytt arbete, är nästa steg att avtala om anställningens villkor, dvs. ingå ett arbetsavtal. Ett arbetsavtal ska alltid ingås skriftligen och helst innan anställningen börjar. Ett muntligt arbetsavtal är också bindande, men vid tvister är det svårt att bevis

JATKA LUKEMISTA
NÄYTÄ LISÄÄ